NeuroMotorische Rijpheid

Neuromotorische rijpheid van het brein is de verzameling van alle voorwaarden die je nodig hebt om tot leren en ontwikkelen te komen. 

"Er is twijfel of ons kind naar groep drie kan. Cognitief lijkt hij het wel aan te kunnen, maar zijn motoriek is nog zo jong. Wat moeten we doen?" 

Met deze vraag komen ouders steeds vaker bij kinderergotherapeuten. Het kan goed zijn dat het kind motorisch nog niet voldoet aan de eisen voor schrijfonderwijs, maar al wel hoog-cognitieve vaardigheden laat zien. Het kan soms de beste keuze zijn om een kind motorisch nog een jaar te laten rijpen. Neuromotorische onrijpheid kan gevolgen hebben voor de concentratie en andere executieve functies die later in de schoolcarrière een grote rol gaan spelen. 

De motorische ontwikkeling is zeer belangrijk om andere cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, zoals:

 • Reactie (of respons)-inhibitie
  Het vermogen om na te denken voor je iets doet.
 • Werkgeheugen
  Het vermogen om informatie in het geheugen vast te houden tijdens de uitvoering van complexe taken.
 • Zelfregulatie van affect/emotieregulatie
  Het vermogen om emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren.
 • Volgehouden aandacht
  Het vermogen om de aandacht erbij te houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling.
 • Taakinitiatie
  Het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen, op tijd, op efficiënte wijze.
 • Planning/prioritering
  De vaardigheid om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Hierbij moet je ook in staat zijn beslissingen te nemen over wat belangrijk en wat niet belangrijk is.
 • Organisatie
  Het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te arrangeren of te ordenen.
 • Timemanagement
  Het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe je je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden.
 • Doelgericht doorzettingsvermogen
  Het vermogen om een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door andere behoeften of tegengestelde belangen.
 • Flexibiliteit
  De vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden; het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden.
 • Metacognitie
  Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie.

(Bron: SLO)

 

Neuromotorische rijpheid en de Bodymap

Op de afbeelding van de Bodymap, is te zien dat de basis van je ontwikkeling op reflex-niveau ligt, daarna zintuiglijke informatieverwerking, daarna de lateralisatie (dominantie van één hersenhelft), de samenwerking tussen beide helften en tot slot de meest complexe vaardigheden. Wanneer deze snelweg goed is aangelegd, leert het kind optimaal.

Middels een screening van de neuromotorische rijpheid, kan worden bekeken welke jonge patronen (reflexen) nog aanwezig zijn, wat mogelijk de oorzaak kan zijn van de problemen in het handelen. Het zijn immers de bouwstenen voor de complexe handelen. Vaak zien we deze onrijpe reflexen wanneer er rondom de zwangerschap en/of geboorte complicaties waren. 

 

Ik BeTeken kan met u bespreken of dit oefenprogramma binnen uw gezinssituatie past. Het rijpen van deze patronen wordt gestimuleerd middels oefeningen die persoonlijk op het kind worden afgestemd. Regelmatig wordt de uitvoer van de oefeningen gecheckt en bijgesteld. Het programma duurt vaak een langere periode (vaak langer dan 6 maanden).

De oefeningen worden ook visueel aangeboden via filmpjes met uitleg hoe de oefeningen uit te voeren. Daarnaast krijgt het kind adviezen welke activiteiten goed zijn om te doen om het proces goed te laten beklijven.

(Bron afbeelding: www.bodymap.be)

Als ik iets voor je kan BeTekenen, neem gerust contact op.