Het SASS groepsprogramma (Samen Aan de Slag met Schrijven)  - groep 3 en 4

Voorafgaand aan de SASS-groepsinterventie selecteert de leerkracht (eventueel samen met de ergotherapeut van Ik BeTeken) de kinderen met problemen met het handschrift. De leerkracht gebruikt hiervoor de Handschrift-QuickScan en SQT (School Questionnaire for Teachers).

De SASS-interventie kent een gestructureerde opbouw met acht lessen voor groep 3 en zes lessen voor groep 4.
De interventie start met de inventarisatie-les: de kinderergotherapeut en het groepje gaan aan de slag en stellen met elkaar individuele doelen vast die tijdens het volgen van het programma aan bod komen. De ergotherapeut leidt de wekelijkse co-teaching sessie in de klas en de kinderen herhalen tweemaal per week zelfstandig de oefenstof. Alles gebeurt bij dit groepsprogramma op school. Ouders worden wel 
geïnformeerd.

Lees meer