ReAttach

Sinds november 2020 biedt Ik BeTeken ReAttach therapie. Dit is een van de meest waardevolle nieuwe tools in de toolbox van behandelstrategieën.

ReAttach is een vriendelijke, kortdurende interventie, waardoor de doelen vaak gemakkelijker behaald kunnen worden. Belemmerende overtuigingen worden minder belangrijk en overtuigingen die aanzetten tot ontwikkeling worden aangezet. Meestal krijgt (een van) de ouder(s) ook minimaal één sessie. Wanneer ouders dit fijn vinden, is ook een traject voor ouders zelf mogelijk.

 

Wanneer kinderen met hun ouders bij Ik BeTeken komen met een hulpvraag, wordt geanalyseerd waardoor het niet lukt om de activiteit uit te voeren. Is de motoriek nog te onrijp? Wordt de opdracht onvoldoende begrepen? Wordt het plan inadequaat gemaakt? Wordt het plan inadequaat uitgevoerd? Is het kind afgeleid door omgevingsprikkels? Of speelt er misschien nog iets anders mee?

 

Motorische aspecten kun je vaak leren door te oefenen, maar wat nou als je een al een blokkade voelt om te gáán oefenen? Of wat als je hoofd elke dag al zó vol zit, dat ergens over nadenken al een uitdaging is?

"Ik kan het niet, dus ik ga het ook niet proberen!"

"De juf zegt dat ik onhandig ben, dus dat zal dan wel zo zijn."

"Ik doe altijd alles fout."

"Ik ben dom."

"Anderen gaan me uitlachen."

"Ik zal wel de langzaamste zijn."

Als deze overtuigingen in je hoofd zitten, is het soms erg lastig om tot actie te komen. ReAttach kan hierbij ondersteunen.

 

De sessies

Vooraf wordt de sessie kort voorbereid. Daarna krijg het kind denkopdrachten en tegelijkertijd wordt er op de handen getrommeld.

ReAttach maakt gebruik van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Er worden steeds 'loops' gemaakt vanuit het korte termijn geheugen (snel ritme), naar het lange termijn geheugen (langzaam ritme). 

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te praten. Je kunt het zien als een lichaamsgerichte psychotherapie. Gemiddeld zijn vijf sessies nodig om sterker te worden. De sessies kunnen prima worden toegevoegd aan andere behandelstrategieën.

Veel mensen ervaren na ReAttach:

  • verbetering van spanning – en emotieregulatie
  • vermindering van vermoeidheidsklachten
  • meer zelfcontrole bij chronische pijn
  • verbetering van sociale interacties
  • vermindering van (beweeg) angst
  • verbetering van spontane spraak
  • verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
  • het vaker nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping

 

ReAttach en ergotherapie

ReAttach kan binnen ergotherapie vallen (afhankelijk van de hulpvraag), maar is ook los te volgen, voor zowel kinderen als volwassenen. Vaak begeleidt Ik BeTeken meerdere gezinsleden. Ik BeTeken coacht op dit moment meerdere ouders individueel, om zo beter te kunnen omgaan met de uitdagingen rondom hun kind en weer meer ontspannen in de opvoeding te staan.

Een kind functioneert in een systeem. Dit systeem is ook vaak belast door de hulpvraag van het kind, waardoor stress ontstaat. Het verlagen of verminderen van stress bij de ouders, heeft daarom vaak een positief effect op (de relatie met) het kind.

 

Buiten ReAttach bij blokkades in het denken, wordt het ook regelmatig toegepast bij schrijfproblemen en problemen in de sensorische informatieverwerking.

ReAttach en persoonlijke ontwikkeling

Ook een traject gericht op persoonlijke ontwikkeling is mogelijk met ReAttach. Steeds vaker vragen ouders een eigen traject aan voor ReAttach, waarna een prachtige groei te zien is in de persoonlijke ontwikkeling en stressreductie! Neem jij je eigen stuur al in handen?

 

Wil je steviger in je schoenen staan? Beter je grenzen leren aangeven? Beter richting geven aan je leven? Dan kan ReAttach helpend zijn. Alle antwoorden zitten al in jouw mooie brein. De kunst is de antwoorden zelf te vinden.

 

Als ik iets voor je kan BeTekenen, neem gerust contact op.